Colour Of Life K

Disebalik setiap warna itu tersembunyi pelbagai maksud !!

Kenapa

Kenapa

 k enapa ya??  hati ini tak sekuat dan se untuh mane? kenapa jua kesabar an itu setipis kulit bawang.. se kali angin datang ia tu...

Popular Posts

Broaden News